8:00 - 17:00

Mon - Sat

pac_500x500
about2_500x500

Our Product

กลุ่มสารตกตะกอน

1. พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว มอก.2150-2546


✔ บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี สามารถผลิตพีเอซี ตามมาตรฐานมอก.2150-2546

✔ บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี ทำจดหมายเสนอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ (มอก.) เมื่อปี 2540 สมอ. ตั้งคณะกรรมการหลายฝ่ายเพื่อกำหนดมาตรฐานฯ ในปี 2545 โดยเลือกมอก.ของญี่ปุ่นเป็นต้นแบบ (JIS K1475-1996) และมีการประชุมทบทวนมอก.2150-2546 เมื่อต้นปี 2564 (ยังไม่ได้ประกาศใช้) ซึ่งไทยพีเอซีฯ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยทั้ง2ครั้ง

✔ พีเอซี มอก2150-2546 มี spec. หลัก 4 ค่า ได้แก่ Al2O3-10-11%, BASICITY-45-65%, SP.GR.ที่ 20C-มากกว่า 1.19 และ pH ที่ 1%-3.5-5 โดยมีค่าสารปนเปื้อนอีก 9 ค่า ประกาศใช้เมื่อปี2546 บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี ขอการรับรองการใช้เครื่องหมาย มอก.2150-2546 เมื่อปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

✔ พีเอซี มอก2150-2546 ใช้ในการตกตะกอนน้ำขุ่นเพื่อผลิตน้ำประปา, น้ำใช้ในอุตสาหกรรม และน้ำสำหรับผลิตน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ซึ่งใช้งานได้สะดวกเนื่องจากเป็นของเหลว สามารถจ่ายสารเคมีเข้าระบบได้โดยตรง ประหยัดค่าแรงงานและค่าไฟฟ้าในการกวน และจ่ายสารเคมี ไม่ต้องมีการเติมปูนขาว หรือโซดาไฟเพื่อช่วยสร้างตะกอน ไม่ต้องการสารโพลิเมอร์ ประจุลบ เพื่อช่วยตกตะกอน ยกเว้น กรณีที่ต้องการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำโดยการเพิ่มปริมาณน้ำเข้า แต่ใช้ถังตกตะกอนเดิม แต่ได้ไม่เกิน 300%

✔ ปริมาตรตะกอน น้อยกว่าการใช้สารส้ม

✔ ใช้พื้นที่จัดเก็บสารเคมีน้อยกว่าสารส้ม เพราะใช้ถังเก็บสารเคมีอย่างเดียว

✔ พีเอซี มอก2150-2546 ใช้ในการตกตะกอนลดค่า TOTAL SUSPENSE SOLID (TSS) ในระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งต้องบำบัดค่า BOD, COD ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานก่อน

✔ พีเอซี มอก2150-2546 ใช้ในการแยกกระดาษที่ตกตะแกรงนำกลับมาใช้ใหม่ ในระบบคอปต้า โดยใช้ร่วมกับโพลิเมอร์ประจุลบ

Spec.PAC มอก2150-2546 Website Fanpage


about4_500x500
about3_500x500

2. พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว SF5500


✔ บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี วิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตพีเอซีตาม spec. ANSI/AWWA B 408-2018 โดยมีโลหะหนักลดลง 50% และราคาถูกลง ได้เป็นพีเอซี SF5500 เหมาะสำหรับ ผู้ใช้งาน ที่ทำระบบมาตรฐานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่างๆ พีเอซี SF5500 ใช้งานเหมือนพีเอซี มอก.2150-2546 ในทุกกรณี แต่ประหยัดมากกว่า และลดการปนเปื้อนในน้ำที่ผลิตได้ / ลดการปนเปื้อนในตะกอน

Spec.PAC SF5500 Website Fanpage


3. พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว สำหรับบำบัดน้ำเสีย SF5050


✔ บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี วิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตพีเอซีสำหรับบำบัดน้ำเสีย ทำให้พีเอซีมีโลหะหนักลดลง 50% ราคาถูกลง ได้เป็นพีเอซี SF5050 เหมาะสำหรับ การบำบัดน้ำเสีย ในอุตสาหกรรมเหล็ก แบตเตอร์รี่ แผงวงจรไฟฟ้า โรงประกอบรถ ปิโตรเคมี สี

✔ พีเอซี SF5050 สามารถลดค่าTSSในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนักมาก ซึ่งต้องตกตะกอนโลหะหนักด้วยโซดาไฟและปูนขาวก่อน ทดแทนการใช้สารเฟอร์ริกคลอไรด์ ซึ่งทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียดู ดำ มีสนิมเหล็กมาก สกปรกและตะกอนดำมาก

✔ พีเอซี SF5050 สามารถบำบัดน้ำสี ทำให้ลดการใช้สาร DECOLOR ได้พอสมควร ประหยัดต้นทุนการบำบัด

Spec.PAC SF5050 Website Fanpage


4. พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง


✔ บจก.ไทย พีเอซี อินดัสตรี นำเข้าพีเอซี ชนิดผงจากประเทศจีน โดยคัดเลือกสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถผลิตพีเอซีได้ค่า spec. ตามกำหนด ส่งมอบได้ตามจำนวนที่สั่งซื้อ และเมื่อเราทำการทดสอบการใช้ จะให้ผลที่ใกล้เคียง เมื่อเทียบกับพีเอซี มอก2150-2546 ที่เราผลิตเอง

✔ พีเอซีชนิดผงที่ผลิตในประเทศจีน ใช้วัตถุดิบปูนอะลูมิเนียมไฮดร็อกไซด์ ต้มกับกรดไฮโดรคลอริก กวนให้เข้ากันจนได้ของเหลวซึ่งเป็นพีเอซีมีค่า spec. Al2O3 ตามเกณฑ์ มอก2150-2546 แล้วทำการแยกกากวัตถุดิบออกให้มากที่สุด ส่วนของเหลวนำมาทำแห้งโดยการเอาน้ำออกและอบ เมื่อแห้งสนิทแล้ว จึงบดให้ละเอียดเป็นผงละเอียดตามเกณฑ์ที่กำหนด

✔ พีเอซีชนิดผง ต้องมีค่า spec. Al2O3 มากกว่า 30% มักมีค่า BASICITY ปานกลางถึงสูง (50-80%)

✔ ผู้ผลิตพีเอซีชนิดผง ส่วนมากไม่สามารถทำส่วนที่เป็นของเหลวให้มี spec. Al2O3 ตามเกณฑ์ มอก2150-2546 อีกทั้งแยกกากวัตถุดิบออกได้น้อย แล้วนำไปทำแห้งทันที ซึ่งจะได้พีเอซีผงคุณภาพด้อยลงมา แม้ว่าจะตรวจค่า spec. Al2O3 ได้เกือบ 30% แต่เมื่อนำมาละลายใช้งาน จะเกิดตะกอนแยกตกออกมาจากสารละลายพีเอซี ขนาดการใช้พีเอซีก็มาก เมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตน้ำประปาจะมีต้นทุนที่สูง

✔ พีเอซีชนิดผง สามารถใช้งานได้เหมือนพีเอซีชนิดเหลว แต่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล น้อยกว่าพอสมควร เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ไกลจากผู้ขาย และใช้จำนวนไม่มาก ขนส่งรับจัดส่ง ทำให้มีราคาซื้อไม่สูงเกินไป

✔ พีเอซีชนิดผง มีหลายเกรดคุณภาพ และราคา ตามที่ผู้ซื้อต้องการ