8:00 - 17:00

Mon - Sat

+6688-941-6445

For Appointment

delivery_500x667

Our Technical

การสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า และการจัดเก็บสินค้าของลูกค้า

✔ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า บริษัทจะสามารถ ส่งมอบสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หรือภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนด โดยมีรถขนส่งชนิดถังติดตรึงกับตัวรถ ขนาด 10/15 ลบ.ม. สามารถส่งมอบสินค้าตั้งแต่ 5-15 ตัน

ถังสินค้าบนตัวรถประกอบจากไฟเบอร์กล๊าส 100% ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อกรดได้ดี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะไม่มีการปนเปื้อนโลหะหนัก หรืออนุภาคของสารเคลือบลงไปในผลิตภัณฑ์ ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย และ ได้ตามมาตรฐานเบื้องต้นของกรมโรงงาน ประเภท L4BN ปลอดภัยสูง

พนักงานได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ในการขนถ่ายสินค้าสู่ถังเก็บสินค้าของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติการ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงงานของลูกค้า อย่างเคร่งครัด

ถังเก็บสินค้าต้องใช้ไฟเบอร์กล๊าส หรือ PE เนื่องจากพีเอซีมีฤทธิ์เป็นกรด ไม่มีกลิ่นฉุน ฝุ่นผง หรือสีของสารเคมี ไม่มีผลกระทบต่อการออกฤทธิ์เพราะเกิดจากโลหะปนเปื้อนที่มีเพียงเล็กน้อยมาก

✔ ควรล้างตะกอนก้นถังเป็นบางครั้ง เช่น ปีละครั้ง

✔ ในอุณหภูมิที่แตกต่างในช่วงกลางวันและกลางคืน อาจส่งผลให้เกิดการสร้างผลึกได้ พบว่ามีอัตราการสร้างผลึกประมาณ 3% ในระยะเวลาจัดเก็บ 6 เดือน แก้ไขโดยใช้น้ำล้างออก


Our Certificate

มาตรฐานของเรา