8:00 - 17:00

Mon - Sat

+6688-941-6445

For Appointment

jartest_500x500

Our Technical

การใช้ผลิตภัณฑ์

✔ การใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขึ้นอยู่กับความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน คุณภาพน้ำดิบหรือน้ำเสียที่จะใช้บำบัด ระบบบำบัด และนโยบายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

✔ ความรู้และความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญสูงสุด บริษัท จึงเน้นในการ

  • ให้ข้อมูล
  • แนะนำการใช้
  • ทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์จนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
  • โดยมีทีมวิชาการเข้ามาบริการให้ลูกค้าณ จุดปฏิบัติการ

ซึ่งพบว่า สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของลูกค้า มากกว่า 90%

✔ การทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ จะใช้เครื่อง JAR TEST ซึ่งจะจำลองกระบวนการของ ระบบบำบัด มาหาขนาดการใช้ผลิตภัณฑ์จนได้ตามเป้าหมายOur Certificate

มาตรฐานของเรา