8:00 - 17:00

Mon - Sat

+6688-941-6445

For Appointment

Our History

ประวัติความเป็นมา

history

บริษัท ไทย พีเอซี อินดัสตรี จำกัด


ก่อตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อผลิตสารตกตะกอนน้ำขุ่น สำหรับผลิตน้ำประปา น้ำใช้ในอุตสาหกรรม และบำบัดน้ำเสีย คือ พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว หรือ พีเอซี / แพคน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนสารส้มที่แม้ว่ามีคุณภาพดี แต่การนำสารส้มไปใช้ก็มีข้อจำกัดในหลายๆด้าน

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 196 ซ.เทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.10150 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ 128 หมู่ 9 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี(ทางหลวง304) ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2539


oldday01

บริษัท มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นต่อลูกค้า สังคมและประเทศชาติ จึงดำเนินกิจกรรมหลายด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

โดยบริหารองค์กรในรูปแบบ “พนักงานต้องมาก่อน (EMPLOYEE FIRST) เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจสูงสุดต่อพนักงาน อันจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริการลูกค้าในรูปแบบ “ลูกค้าคือพระราชา (CUSTOMER IS THE KING)” และ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นใหญ่ “CLIENT CENTER” โดยการให้ข้อมูล แนะนำการใช้ ทดสอบจนเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก “ใช้ให้เป็น เท่าที่จำเป็น”

ด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล เกี่ยวกับการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน จึงเลือก ใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ใช้พลังงานในการทำปฏิกิริยาเคมี ไม่มีกากของเสียหรือมีน้อยที่สุด สามารถใช้วัตถุดิบหลักเป็นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) ทั้งหมด ควบคุมการผลิตง่าย ระยะเวลาในการผลิตรวดเร็ว และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม


factory

บริษัทฯ นำระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO9000 มาใช้ตั้งแต่ปี 2543 ได้รับการรับรอง ISO 9002:1994 ในปี 2544 เปลี่ยนเป็น ISO 9001 : 2000 ในปี 2546 และ ISO 9001 : 2008 ในปี 2552 และเปลี่ยนเป็น ISO 9001 : 2015 ในปี 2561

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 : 2018 ในปี 2562 แทน มอก.18001 : 2554 ที่ถูกยกเลิกไป โดยใช้สถาบันรับรองไอเอสโอ (สรอ./MASCI) เป็นผู้รับรอง

 

Timeline

 

ก่อตั้งบริษัท

17 ตุลาคม พ.ศ. 2537

ก่อตั้งบริษัท ไทย พีเอซี อินดัสตรี จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ทดสอบการผลิต

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2539

เริ่มทดสอบการผลิตที่โรงงาน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ISO 9002 : 1994

ปี พ.ศ. 2544

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9002 : 1994

ISO 9001 : 2000

ปี พ.ศ. 2546

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001 : 2000

มอก.18001 : 2542

ปี พ.ศ. 2550

ได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 : 2542

ISO 9001 : 2008

ปี พ.ศ. 2552

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001 : 2008

มอก. 2150-2546

ปี พ.ศ. 2553

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2150-2546

มอก.18001 : 2554

ปี พ.ศ. 2556

ได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 : 2554

ISO 9001 : 2015

ปี พ.ศ. 2561

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001 : 2015

ISO45001 : 2018

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 : 2018

ISO 9001 : 2015

13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 9001 : 2015

HALAL

16 กันยายน พ.ศ. 2564

ได้รับหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ISO 45001 : 2018

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO 45001 : 2018

MIT

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ได้รับหนังสือรับรอง MIT

HALAL

16 กันยายน พ.ศ. 2565

ได้รับหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

NSF

24 มกราคม พ.ศ. 2566

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน NSF

teamwork_500x430_2

Our Feature

ทำไมต้องเลือกเรา?

✔ เราคือผู้ผลิตสารพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2015 และ ISO45001 : 2018

✔ คุ้มค่ากว่า เมื่อคำนวณต่อการนำไปใช้งานจริง

✔ ลดต้นทุนการเก็บรักษา และลดพื้นที่จัดเก็บ เพราะเราขนส่งให้ท่านตามรอบเวลาที่ท่านกำหนด

✔ ลดต้นทุนค่าแรงพนักงานในการขนย้ายสารไปใช้ เพราะเป็นของเหลว เพียงเปิดวาล์วตั้งเวลาการจ่ายตามรอบที่ท่านต้องการใช้สาร

✔ ใช้เวาลาน้อยกว่า ในการทำปฏิกิริยาและตกตะกอน

✔ เรามีทีมวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบติดตั้งระบบ และช่วยเหลือท่าน