8:00 - 17:00

Mon - Sat

+6688-941-6445

For Appointment

about1_500x500
about2_500x500

3 ทศวรรษแห่งประสบการณ์

พีเอซี ที่เราผลิต

พีเอซี คือ พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ เป็นของเหลว จึงเรียกเป็น พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ชนิดเหลว (LIQUID POLY ALUMINIUM CHLORIDE, PAC) เป็นสารตกตะกอนชนิดใหม่ เริ่มใช้ในประเทศไทยราวปี 253X ซึ่งเดิมมีเพียง ”สารส้ม” เท่านั้นที่เป็นสารตกตะกอนสำหรับผลิตน้ำประปา สารส้มตกตะกอนได้ดี แต่มีข้อจำกัดหลายอย่าง คือ เป็นของแข็ง ไม่สะดวกต่อการนำมาใช้งาน สิ้นเปลืองแรงงานและพลังงานในการทำงานมาก และยังต้องใช้ร่วมกับปูนขาวหรือโซดาไฟเพื่อสร้างตะกอน มากกว่านั้น อาจต้องใช้โพลิเมอร์ ประจุลบเพื่อช่วยในการตกตะกอน ซึ่งประเทศไทยมีฝนตกมาก ทำให้ส่วนใหญ่น้ำดิบจะขุ่นมาก จะใช้ปริมาณสารส้มมาก สร้างความความเหน็ดเหนื่อยอย่างมากต่อผู้ใช้งาน

พีเอซี มีโมเลกุลที่เป็นพอลิเมอร์ เมื่อแตกตัวในน้ำจะมีประจุบวกมาก ทำให้สร้างและตกตะกอนได้ดีกว่าสารส้ม เกือบ 2 เท่าตัว และยังสะดวกในการนำไปใช้ เนื่องจากเป็นของเหลว สามารถจัดเก็บในถังเก็บและจ่ายสารเคมีได้โดยตรง ไม่ต้องทำเป็น dilution ก่อน จึงประหยัดค่าแรงงานและค่าพลังงาน ทั้งยังไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นช่วยสร้างและตกตะกอนเมื่อน้ำมีความขุ่นสูง โดยภาพรวม จึงมาช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานผลิตน้ำประปา จึงเป็นที่นิยมใช้สูงทั่วโลก

อ่านต่อ..
teamwork_500x430_2

Our Feature

ทำไมต้องเลือกเรา?

✔ เราคือผู้ผลิตสารพอลิอลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO9001 : 2015 และ ISO45001 : 2018

✔ คุ้มค่ากว่า เมื่อคำนวณต่อการนำไปใช้งานจริง

✔ ลดต้นทุนการเก็บรักษา และลดพื้นที่จัดเก็บ เพราะเราขนส่งให้ท่านตามรอบเวลาที่ท่านกำหนด

✔ ลดต้นทุนค่าแรงพนักงานในการขนย้ายสารไปใช้ เพราะเป็นของเหลว เพียงเปิดวาล์วตั้งเวลาการจ่ายตามรอบที่ท่านต้องการใช้สาร

✔ ใช้เวาลาน้อยกว่า ในการทำปฏิกิริยาและตกตะกอน

✔ เรามีทีมวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานมากประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบติดตั้งระบบ และช่วยเหลือท่าน

Our Technical

Technical Info.

bossteam

Our Vision

วิสัยทัศน์ของเรา

Employee care

บริหารองค์กรในรูปแบบ “พนักงานต้องมาก่อน” เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจสูงสุดต่อพนักงาน อันจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

Customer care

โดยบริการลูกค้าในรูปแบบ “ลูกค้าคือพระราชา (CUSTOMER IS THE KING)” และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นใหญ่ “CLIENT CENTER” โดยการให้ข้อมูลแนะนำการใช้ ทดสอบจนเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก “ใช้ให้เป็น เท่าที่จำเป็น”

Environment care

การประหยัดทรัพยากร พลังงาน และลดภาวะโลกร้อน จึงเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ใช้พลังงานในการทำปฏิกิริยาเคมีไม่มีกากของเสียหรือมีน้อยที่สุด สามารถใช้วัตถุดิบหลักเป็นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) ทั้งหมด

Our Certificate

มาตรฐานของเรา

Our Product

ผลิตภัณฑ์ของเรา

about-2

กลุ่มสารตกตะกอน

พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลว,
พอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดผง

product2_500x500

กลุ่มสารเคมีบำบัดน้ำอื่นๆ

โพลิเมอร์ประจุลบ, โพลิเมอร์ประจุบวก, โซดาไฟน้ำ 50%, คลอรีนน้ำ 10%, กรดเกลือ 18%/35%

product3_500x500

กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ

Saiging, WoW/MessiWoW, ODOR-X

Our Service

บริการของเรา

Contact Us

ติดต่อสื่อสาร